FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्पर्क

सम्पर्क फोन       :         097-620138

                        :        097-620202

Emai                :       mmunicipalityachham@gmail.com

Facebook page:   www.facebook.com/Mangalsen Municipality

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !